Edukacja przez Szachy w Szkole w Krośnie:

Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”..
Samorząd krośnieński, w myśl zasady „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” wprowadził program „Edukacja poprzez szachy w szkole” do wszystkich placówek oświatowych, stając się jednym z liderów w tym zakresie. Celem, jaki przyświecał takiemu działaniu jest rozwój młodego pokolenia, a w szczególności jego zdolności matematycznych i umiejętności logicznego, strategicznego myślenia. Program realizowany jest przy współpracy z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Gier Umysłowych „Tęcza” Krosno Odrzańskie. Jego członkowie od lat z pasją szkolą różne grupy wiekowe oraz organizują profesjonalne zawody takie jak Festiwal Gier Umysłowych, czy Krośnieńska Liga Szachowa.

Projekt w powiecie realizują:
Zapraszamy:

KSGU Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych Tęcza
ul.Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
www.ksgu.pl, e-mail:ksgu@wp.pl
NIP: 926 16 72 476, REGON: 360424681
Konto: Bank BGŻ S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0400 9160 Facebook: KSGU Tęcza Krosno Odrzańskie

Webmaster © Łabuń Andrzej | Free CSS Templates